ספרות קנונית מגויסת / ד"ר מיכאל חיוטין / כרמל

ספרות קנונית מגויסת / ד"ר מיכאל חיוטין / כרמל

חיבור זה בוחן עשר יצירות עתיקות מהאוצר הספרותי של עם ישראל. מגלות שומרון ועד החשמונאים.ארבע מספרות המקרא שהתקדשה (יונה, אסתר, דניאל ומגילת רות)

קרא עוד