ספרות קנונית מגויסת / ד"ר מיכאל חיוטין / כרמל

ספרות קנונית מגויסת

ד"ר מיכאל חיוטין / כרמל

חיבור זה בוחן עשר יצירות עתיקות מהאוצר הספרותי של עם ישראל. מגלות שומרון ועד החשמונאים.

ארבע מספרות המקרא שהתקדשה (יונה, אסתר, דניאל ומגילת רות), ושש מהספרות החיצונית (טוביה, שושנה והזקנים, יהודית, אחיקר, יוסף ואסנת ויציאת מצרים). דרך קריאת כתבים אלה בהקשרם ההיסטורי, המחבר מבקש לחשוף כיצד התגייסו למאבק על דעת הקהל של החברה היהודית בעיקר בימי הבית השני ובדורות הראשונים אחר חורבנו. בזכות חשיפה זאת, הקורא יגלה כי כבר באותם ימים רחוקים הכל היה פוליטי.

ד"ר מיכאל חיוטין (2019-1941), מגדולי האדריכלים במדינת ישראל, עסק שנים רבות גם בחקר ספרות המקרא וספרות ימי בית שני.

500 עמודים, 118 ש"ח.