ארץ מאובטחת / אראלה שדמי / הקיבוץ המאוחד

ארץ מאובטחת / אראלה שדמי / הקיבוץ המאוחד

ספר 'ארץ מאובטחת – משטרה ושיטור בישראל בשנות האלפיים' מנתח כיצד מתפתחים המשטרה והשיטור בישראל, ומהם הכוחות המעצבים אותם, ומנסה להאיר באורח ביקורתי כמה היבטים בתיפקודם.

קרא עוד