ארץ מאובטחת / אראלה שדמי / הקיבוץ המאוחד

ארץ מאובטחת

אראלה שדמי / הקיבוץ המאוחד


הספר 'ארץ מאובטחת – משטרה ושיטור בישראל בשנות האלפיים' מנתח כיצד מתפתחים המשטרה והשיטור בישראל, ומהם הכוחות המעצבים אותם, ומנסה להאיר באורח ביקורתי כמה היבטים בתיפקודם. התקווה היא לעורר דיון ציבורי פתוח ואמיתי על משטרת ישראל – נושא שנדחק לשוליים במשך רוב שנות המדינה.

הסוגיות ששדמי מתעניינת בהן קשורות למקומה של המשטרה בחברה דמוקרטית, על כל מוסדותיה ותהליכיה: את מי משרתת המשטרה? את מי היא מפקירה ועל מי היא משגיחה? מה משמעותן של הפרקטיקות המשטרתיות לעקרונות הדמוקרטיים? האם במשטרה טמונים תרומה או איום על הדמוקרטיה? אילו שאלות על דמוקרטיה ועל חברה עולות מתוך עיון במשטרה? 

ולבסוף, האם אפשר לשפר את תרומתה ורמתה המבצעית של המשטרה? האם המשטרה בכלל נחוצה לנו? האם המשטרה תמשיך לעמוד על מכונה גם כאשר המדינה מתפרקת מאחריותה ואולי מתפרקת בכלל? האם סדר פוליטי בלתי מדינתי הוא אפשרי, והאם הוא נזקק לדמוקרטיה?

ד"ר אראלה שדמי הייתה קצינת משטרה בכירה, והאישה הראשונה בקורס פו"מ (פיקוד ומטה) לקצינים בכירים של המשטרה. חוקרת ומרצה בתחומי הקרימינולוגיה, הסוציולוגיה של המשטרה, ולימודי נשים ומיגדר. זכתה במלגת פולברייט לפרופסיונלים מצטיינים. פעילת שלום ופעילה פמיניסטית.

316 עמודים, 89 ש"ח.