עוד שעה אחת / נגיב מחפוז / זמורה

עוד שעה אחת / נגיב מחפוז / זמורה

רומן משפחתי קומפקטי ובה בעת סיפור פוליטי-חברתי ספוג ביקורת: על מלחמות ומחירן הכבד; על המתח בין ערכים חילוניים לאמונות דתיות;

קרא עוד