השירים שמחוץ לספרים / יונה וולך / הספריה החדשה

השירים שמחוץ לספרים

יונה וולך / הספריה החדשה

הספר שבידכם מאגד את כל השירים של יונה וולך שלא נכללו בספריה ה"תקניים". לצד שירים שלא ראו אור מעולם ונחשפים כאן לראשונה, רבים מהשירים בספר הם שירים שוולך עצמה פרסמה בחייה – ונדחו מספריה בשל היותם פרועים, בלתי ממושמעים וניסיוניים.

ספר זה פותח אפוא צוהר חדש לוולך לא־מוּצרת, לא־מצונזרת, לא־ערוכה, ומשרטט מחדש את התפתחותה של המשוררת העברית האהובה והחשובה ביותר במחצית השנייה של המאה ה־20.

174 עמודים, 98 ש"ח.