הרב ליאו בק: ייעוד דתי בעת סערה / מיכאל מאיר / כרמל

הרב ליאו בק: ייעוד דתי בעת סערה

מיכאל מאיר / כרמל

בהסתמך על מגוון רחב של מקורות מגולל מיכאל מאיר את סיפור חייו של הרב ליאו בק (1956-1873), מההוגים היהודים הדתיים המשמעותיים ביותר במאה העשרים. 

בספרו הוא מדגיש את פועלו הכפול של בק – הן כאיש רוח המפציר באדם לממש את צלם האלוהים שבו ולהיענות לתביעת הצו המוסרי, והן כמנהיג אמיץ של קהילתו החיה בצל המשטר הנאצי.

292 עמודים, 112 ש"ח.