חידת ק.צטניק: חייו ויצירתו / עורכים: דינה פורת + יוחאי עתריה / פרדס

חידת ק.צטניק: חייו ויצירתו
עורכים: דינה פורת + יוחאי עתריה / פרדס

דמותו של ק.צטניק צרובה בזהותה של מדינת ישראל. הוא לא היה איש רגיל, כי אם דמות גדולה מן החיים. דמותו הותכה לתוך זהותה של מדינת ישראל ב-7 ביוני 1961, במהלך משפט אייכמן.

איך יתכן שאין בנמצא ביוגרפיה מקיפה על חייו של יחיאל די־נור, הידוע בשם העט שלו ק.צטניק, ואיך יתכן שאין בנמצא עבודת מחקר כוללת, כתובה עברית, המוקדשת ליצירתו בלבד? הרי די־נור היה מראשוני הכותבים על השואה, וספריו נקראו, הופצו ונפוצו במהדורות שונות ובשפות רבות, והטביעו חותם עמוק על דורות של קוראים, בארץ ומחוצה לה.

אסופת מאמרים. המשתתפים בקובץ זה שמו להם למטרה לנסות ולפצח חידה זו. במאמרים הנכללים בשערו הראשון של הקובץ משרטטים הכותבים את האופן בו עיצב ק.צטניק את שיח השואה בארץ, ובאלה הנכללים בשערו השני הם מציעים דרכים חדשות לקרוא את יצירתו ולהבין אותה. קובץ מרתק זה מציע לראשונה לציבור הקוראים ניסיון מקיף ומעמיק למלא חסר שהיה ניכר מאוד, ולבחון מקרוב את חידת חייו ויצירתו של אדם מיוחד ומיוסר, שהתענה תחת כובדם של זיכרונותיו, והעז לחשוף את מוראות השואה בכול מערומיהם.

415 עמודים, 96 ש"ח.