מילים חושפות מילים מסתירות / עידית חוטר-ישי / כרמל

מילים חושפות מילים מסתירות 

עידית חוטר-ישי / כרמל

ויטגנשטיין והשפה הפיגורטיבית; שלוש קריאות בוויטגנשטיין.
השפה היא ‘חיה פראית’ טרנספורמטיבית; בשינוי הצורה המתמיד שלה, יש כנות וגם עדינות, יופי ואכזריות. הספר מילים חושפות מילים מסתירות מעמיק את הבנתנו את השפה ככלי למחשבה ולהפקת משמעות, דרך הגותו של הפילוסוף לודוויג ויטגנשיין.

עידית חוטר־ישי חוקרת את עבודתו של ויטגנשטיין באמצעות שלוש קריאות ‒ המטפורה בפעולה; אנליזה של השימוש המטפורי והאופן שהקורא מפיק משמעות במפגש עם המטפורה. כל אלה משתלבים כדי להבהיר כיצד מטפורות מעשירות את הבנתנו את השפה וכן את מה שאנחנו חושפים או מסתירים באמצעות השפה שלנו בחיי היומיום.

ספר זה מביא מבט מחדש בראיית כתיבתו של ויטגנשטיין, והוא קריאה רבת חשיבות עבור כל אדם, ככלי לנתח ניואנסים יומיומיים באינטראקציות שלנו עם אחרים, דרך השפה. 

עידית חוטר־ישי חוקרת תהליכי הבנה במבט בין תחומי. ספרה הקודם 'משחק מטאפורה ‒ מודל אנליטי של תהליכי הבנה', יצא בהוצאת כרמל (2018).

100 עמודים, 70 ש"ח.