מידת החינוך / נמרוד אלוני / הקיבוץ המאוחד

מידת החינוך
נמרוד אלוני / הקיבוץ המאוחד


ספר אתגרים בבנאדמיות. נקודת המוצא שלו היא השילוב המבטיח בין מידה ככמות, מידה כאיכות ואיש מידות או אשת מידות כאדם מחונך משכמו ומעלה. זו החתירה לפיתוח תכונות טובות במידתיות הנכונה ולהגשמת הרמוניה עם הסביבה הטבעית ועם החברה האנושית.

הספר מכוון לכל אדם המבקש חיים של איכות ומשמעות, ובמיוחד לאנשי חינוך שרוצים לטפח תלמידים למיטבם.

בניגוד לרוח הפוסט-אמת והיחסיות המוסרית, הפרקים בספר ממליצים על הטוב ועל הראוי לכול: אחריות ערכית אקו-הומניסטית, השכלה רחבה וחשיבה רציונלית-ביקורתית, אישיות אוטונומית ואותנטית, תרבות דמוקרטית, אמפתיה ואוריינות אומנותית.

פרופ' נמרוד אלוני מלמד פילוסופיה של החינוך ועומד בראש המכון לחינוך מתקדם וקתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי במכללת סמינר הקיבוצים. הוא מייסד רשת חמ"ה לחינוך ממלכתי הומניסטי וכנס תל אביב לחינוך מתקדם, והיה שותף בהובלת רשת הארגונים לקידום חיים משותפים והזדמנות חינוכית הוגנת לילדי הפליטים. 

פרסומיו כוללים עשרה ספרים ומאמרים רבים בתחום החינוך ההומניסטי, הפדגוגיה האקטיביסטית והקיימות האקו-הומניסטית. על תרומתו לחקר החינוך ועל יוזמותיו החברתיות זכה לאותות ופרסים מהתנועה לאיכות השלטון, עיריית תל אביב, אוניברסיטת קולומביה וארגון רוטרי.

225 עמודים, 94 ש"ח.