מהי אקופואטיקה / סבינה מסג / הקיבוץ המאוחד

מהי אקופואטיקה
סבינה מסג / הקיבוץ המאוחד

הספר שוטח בעמקות את תולדות הביקורת הירוקה על אגפיה השונים: פילוסופיה, פסיכולוגיה, תיאולוגיה, ובעיקר: פואטיקה. 

האקופואטיקה היא תנועה מחשבתית המבקשת לבחון כיצד יכולה התרבות, באמצעות התודעה המפותחת והדמיון, ובייחוד הדמיון הפואטי, לשמש כלי לריפוי הניכור שלנו מן הסביבה. איזו הפריה הדדית אפשרית בין מדעי הרוח והספרות ובין השיח הסביבתי? האם די ל"שירה ירוקה" לעסוק בטבע באמצעות תכניה, או שמא עליה לשקף ערכים אקולוגיים גם בצורתה? חלקו השני של הספר מוקדש למיפוי של השירה האקופואטית בישראל, החל מא.ד גורדון, אברהם שלונסקי ורחל, וכלה במשוררים צעירים המיישמים באופנים שונים את עקרונות הכתיבה האקופואטית.

הספר נכתב על ידי סבינה מסג, חלוצת השיח האקופואטי בישראל. לצד המידע המקיף שהיא שוטחת בספר, מגוללת מסג בספר גם את סיפור חייה, חיים המוקדשים לקידום השיח האקולוגי ומתנהלים מתוך נוכחות קבועה בטבע. הספר משרטט חזון מלהיב של יחסים עמוקים בין אדם וסביבתו, תוך שימת דגש על כוחה של השירה לחולל שינויים רבי-ערך.

סבינה מסג היא משוררת, מתרגמת וסופרת לילדים. מתגוררת בכליל. זוכת פרס זאב לספרות ילדים (2000), פרס ראש הממשלה (2015), פרס לאה גולדברג (2015) ועוד. יוזמת "סדרת כליל לאקופואטיקה" בהוצאת הקיבוץ המאוחד לספרי שירה פרי עטם של משוררות ומשוררים צעירים הכותבים שירה סביבתית.

216 עמודים, 94 ש"ח.