ספר חלקת השדה / מוטי פרי / כינרת

ספר חלקת השדה 

מוטי פרי / כינרת

סטודנט בשירות מילואים מחכה למשפט צבאי לאחר שהשתתף באירוע שערורייתי. ראש מועצת "כרמי שומרון" נכנס לחדר המעצר, מכה אותו ופורש יריעת השתקה על הפרשייה. הזרעים לאירוע נטמנו מספר שנים קודם לכן, בהתנחלות סטודנטיאלית שהפכה לניסוי חברתי פורע־סדרים, עד שהמציאות הישראלית נעצה בו את ציפורניה. האהבה, התשוקה והמימוש העצמי עומדים ברומן זה במבחן קבוע אל מול תחושת החובה והנאמנות לַמקום, לַמשפחה ולַחברה. 

הסכסוך היהודי־פלסטיני, והמורכבות של החוויה הישראלית, מוארים בספר באור חדש. בשפה המשלבת ז'רגון מתנחלי עם סלנג צבאי, עברית עם ערבית, קודש וחול, מציג מוטי פרי בספרו הראשון בפרוזה את החיים במקום הגדול הזה ברגישות, בהומור, ובמבט מפוכח ומלא חמלה. 

333 עמודים, 98 ₪.