בית המשפט העליון / יצחק זמיר / שוקן

בית המשפט העליון

יצחק זמיר / שוקן


ספר זה נועד לכל מי שמתעניין בבית המשפט העליון ובטענות הנשמעות כלפיולאחרונה הועלו הצעות לשינוי הסמכות של בית המשפט העליון והשיטה לבחירת השופטים. ההצעות נסמכות על טענות אחדות: שבית המשפט מוטה בשיקול דעתו לערכים ליברליים (יש הקוראים להם שמאליים); שהוא חורג מסמכותו ופולש לתחומים השמורים במדינה דמוקרטית לממשלה ולכנסת; שהוא פוגע בעיקרון של הפרדת רשויות וביכולת המשילות של השלטון, וכתוצאה מכך גורם נזק לציבור ולמדינה.

הספר מציב שלוש מטרות: ראשית, להציג תמונה אמיתית של בית המשפט העליון, ובעיקר של הביקורת השיפוטית על רשויות השלטון; שנית, להתמודד עם הביקורת הנשמעת על הרכבו ועל תפקודו של בית המשפט העליון; ושלישית, להסביר כי פגיעה בביקורת השיפוטית, על פי ההצעות שפורסמו ברבים, תהיה פגיעה קשה בציבור: בשמירה על שלטון החוק, במאבק נגד שרירות ושחיתות שלטוניות ובהגנה על זכויות אדם.

פרופ' יצחק זמיר היה מרצה ודיקן בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, היועץ המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליון. בין שאר תפקידיו שימש יו"ר הוועדה לבחינת סדרי הבחירה של שופטים, כתב ספרים אחדים וזכה בפרסים רבים, בהם פרס ישראל.

308 עמודים, 135 ש"ח.