שירת יוון העתיקה / מיוונית: אהרן שבתאי / שוקן

שירת יוון העתיקה 

ערך ותרגם מיוונית: אהרן שבתאי / שוקן

המילה היוונית "אנתולוגיה" פירושה "לקט פרחים". ואכן, ספר זה מציג לקט עשיר ממיטב השירים שנכתבו ביוונית, במגוון סוגות, החל מהומרוס (במאה השמינית לפנה"ס) וכלה במֶלֶאַגרוס (במאה הראשונה לפנה"ס) והם מהווים את שירת תור הזהב של יוון.

לצד מבחר מצומצם של קטעים מיצירות משוררים שכתביהם יצאו בנפרד (הומרוס, הסיודוס, פּינדַרוס, משוררי הטרגדיה ואריסטופַנֵס), הספר מכנס את מיטב יצירת המשוררים הליריים בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (אַרכילוֹכוֹס, סַפּפוֹ, אַלקאיוס, אנַקרֶאון, סימונידֵס ואחרים), משוררי האלגיה (סולון, תֶאוגְניס, טִירטַאיוֹס, סֵמונידֵס ועוד), שירי ההוגים (פַּרמֶנידֵס, אֶמפֶּדוקלֵס, קסֶנוֹפַנֵס), שירי היין האתונאיים והשירה האורפית. 

כמו כן מובא כאן מבחר מיצירות המשוררים ההלניסטיים: תֶאוקריטוס, קַלימַכוס, אַפּוֹלוֹנִיוֹס מרודוס, הרודַס ואחרים; מבחר נרחב של קטעים מיצירות משוררי הקומדיה העתיקה וההלניסטית; ומבחר מיצירות מחברי האפיגרמים, החל בסימונידֵס וכלה במחברי האפיגרמים ההלניסטיים. 

304 עמודים, 125 ש"ח.