תתאפסו על עצמכם / גארי ג'ון בישופ / מטר

תתאפסו על עצמכם / גארי ג'ון בישופ / מטר

"האובססיה שלנו ביחד לוודאות עלולה להניב תוצאות טרגיות ובעצם להזיק לנו, משתי סיבות. הראשונה היא שמרחב חוסר הוודאות הוא המקום שבו החיים מתרחשים באמת, ש

קרא עוד