על מלאכים שדים ובני אדם / עורך: אנדרה לוי / רסלינג

על מלאכים שדים ובני אדם / עורך: אנדרה לוי / רסלינג

אסופת המאמרים מזמנת חוקרות וחוקרים שתרמו מפרי עטם לכבוד חתן פרס ישראל וחבר האקדמיה הלאומית למדעים, פרופ' יורם בילו, אשר תרם אף הוא מאמר משלו

קרא עוד