בנות הדרקון (טרילוגיה) / מרית בן ישראל / עם עובד

בנות הדרקון (טרילוגיה) / מרית בן ישראל / עם עובד

ספר ראשון: ספר האבות (476 עמ', 98 ש"ח)ספר שני: ספר המשאלות (336 עמ', 98 ש"ח)ספר שלישי: כל הילדות (476 עמ', 98 ש"ח)כששולחים אותך לדרקון את צריכה קודם כל להרוג אותו,

קרא עוד