מחיר השתיקה / רות לנדאו / רסלינג

מחיר השתיקה / רות לנדאו / רסלינג

על ההנהגות היהודיות בסלובקיה והונגריה בתקופת השואה. באביב 1944 עלו יהודי הונגריה בהמוניהם על רכבות שלקחו אותם ליעד בלתי ידוע. בסתיו 1944 נשלחה לאותו יעד גם שארית יהדות סלובקיה. היהודים, ברובם, לא ידעו מה צפוי להם.

קרא עוד