שיר השרירים: אנתולוגיית שירי ספורט / עורך: גלעד מאירי / מקום לשירה

שיר השרירים: אנתולוגיית שירי ספורט / עורך: גלעד מאירי / מקום לשירה

אסופה של שירת ספורט עברית ראשונה מסוגה. רוב השירים נכתבו בשלושים השנים האחרונות. האנתולוגיה כוללת 90 שירים

קרא עוד