מאמר לוגי-פילוסופי /  לודוויג ויטגנשטיין / הקיבוץ המאוחד

מאמר לוגי-פילוסופי / לודוויג ויטגנשטיין / הקיבוץ המאוחד

"אם נבין את הנצח לא כמשך-זמן אינסופי אלא כאי-זמניות, הרי מי שחי בהווה חי בנצח."

קרא עוד