הקיץ האחרון בעיר / ג'אנפרנקו קליגריץ / כתר

הקיץ האחרון בעיר / ג'אנפרנקו קליגריץ / כתר

למרות שלֶאו יהיה עוד מעט בן שלושים, הוא מסרב לאמץ אורח חיים בורגני. כאשר נקרית בדרכו הזדמנות הוא עוזב את מילנו ועובר לרומא

קרא עוד