מדים כפולים / ד"ר רונן שגב / מודן + משרד הביטחון


מדים כפולים 

ד"ר רונן שגב / מודן + משרד הביטחון 

ההיסטוריה של הסיעוד בשנים  1948-1983. הספר חושף את עבודתן המרתקת של האחיות במצבי שגרה, חירום ומלחמה. סיפורן  המרתק  של האחיות בצה"ל ממלחמת העצמאות ועד למלחמת לבנון הראשונה.

תרומתן הייחודית של האחיות ־חיילות בטיפול בפצועים, בקליטת העלייה ובמתן טיפול בבתי החולים האזרחיים הייתה מכרעת בהתמודדות של השירות הרפואי, ובהמשך חיל הרפואה, עם המשימות הרבות שהוטלו עליו: ארגוניות, קליניות וחברתיות כאחת.

תרומה זו נבעה ממחויבות אינסופית ומגמישותו של מערך הסיעוד בצה"ל, שבזכותן התאים את עצמו לתנאים הקשים ולמטלות המשתנות שנכפו על מדינת ישראל מתקומתה ולאורך מלחמות ישראל השונות.

הסיעוד בצה"ל, משלב התהוותו ועד להפיכתו ליחידה ארגונית מוסדרת, התאפיין במסירות, יוזמה, הקרבה וטיפול מקצועי שהושתת על ערכי חיל הרפואה ורוח צה"ל.

ד״ר רונן שגב הוא אח מוסמך ויוצא חיל הרפואה מרצה במחלקה למדעי הסיעוד במרכז האקדמי רופין, בארץ ובעולם, עוסק בהיסטוריה של הסיעוד הצבאי, במסגרת זו, מרצה על חלקן של האחיות בצה"ל לצבא ולחברה בישראל. הרצאתו על עבודת האחיות בגזרת סיני בזמן מלחמת יום הכיפורים זכתה לתהודה רבה.

98 ש"ח. 

טקסט לדוגמא