הדס בקצה הלילה / גלי מיר-תיבון / עם עובד


הדס בקצה הלילה 

גלי מיר-תיבון / עם עובד

סיפורה של הדסה למפל – נערה שבאה עם ילדי טהרן ורצתה להילחם על עצמאות המדינה בכל מחיר, גם במחיר חייה.

הדסה נהרגה ב-31 במאי 1948.

היא היתה בישראל חמש שנים. מדינת ישראל היתה אז בת 16 ימים והדסה בת 19 ושלושה חודשים.

*שעת לילה בעיצומו של קרב לטרון. נערה אחת מסתתרת בזחל"מ פגוע, אחרי שכל חבריה לצוות נהרגו. חיילי הלגיון מתקרבים מרגע לרגע, והיא זועקת לעזרה בקשר. בידה רימון, והיא מוכנה להתפוצץ איתו אם לא תהיה לה ברירה. שני עמים נלחמים על הארץ, ובאותו זמן ממש נאבקים שני בחורים על ליבה. האחד פלמ"חניק, בן קיבוץ שאמור לשאת על כתפיו את כל ציפיות ההתיישבות העובדת; האחר בן יחיד שביקש לחמוק מן העימות הצבאי ונקלע לתוכו. בתווך נמצאת היא, הדס, נערה שנמלטה מאימי השואה בפולין, וכל רצונה להשתלב בחברה הצברית. בזחל"מ הפגוע אוזל הזמן. האם יגיע אחד מן השניים לחלץ אותה? 

גלי מיר-תיבון נולדה וגדלה בקבוצת שילר. הקימה את המכון למצוינות בהומניסטיקה. מרצה באוניברסיטת בר-אילן ובמכללת אורות ישראל. ספרה הראשון – "רשימת האימהות" (עם עובד, 2017) זכה בפרס י.ל. גולדברג ופרס שרת התרבות. גלי מיר-תיבון מפליאה שוב, ליצור מאירוע היסטורי רחוק דרמה מטלטלת. 

 244 עמ', 84 ש"ח.