התנהגות לא נאותה בארגונים / יואב ורדי + אלי וייץ / מאגנס


התנהגות לא נאותה בארגונים

יואב ורדי + אלי וייץ / מאגנס


הספר עוסק בנושאים רבים: התעמרות בעבודה, נקמה, עלבונות, שחיקה, התנהגות לא אתית, שחיתות בארגונים, עקיפת נהלים, ביטויים פוליטיים ועוד.

אנחנו חיים בעולם ארגוני. אנחנו עובדים בארגונים, לומדים בארגונים, מקבלים שירותים מארגונים. חלקנו מנהלים וחלקנו עובדים מן השורה. לחלקנו, הקשר עם ארגון כלשהו הוא ארוך טווח ולחלקנו – קצר ומזדמן. רובנו מכירים את הארגון באופן שטחי אך יש בינינו כאלה המתוודעים גם לצדדים הפחות מוכרים שלו. בתחום ההתנהגות הארגונית מקובל היה לעסוק בעיקר בחלקים היותר פשוטים להבנה והנראים לעין, ובעיקר לבחון את פני הארגון מנקודת מבט מושגית, שהיא נורמטיבית וחיובית. 

ספרם של יואב ורדי ואלי וייץ התנהגות לא נאותה בארגונים מבקש להגיש לקורא מפת דרכים כדי לבחון את החיים בארגון באופן מאוזן וריאליסטי יותר. הוא עוסק בהתנהגות ארגונית לא נאותה כתופעה אינהרנטית בחיים הדינמיים בארגונים. פרקי הספר סוקרים תיאוריות ומחקרים שנעשו בישראל ובעולם, ומארגנים אותם לכדי מודל מושגי-מחקרי-פרקטי המפרט את הגורמים להתנהגויות לא נאותות, התהליכים המעצבים אותן, הביטויים שלהן והמחיר שהן גובות.  

אלי וייץ פרופסור של החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, וסגן הנשיא לעניינים אקדמיים, וראש התוכנית לניהול במכללה האקדמית לישראל ברמת גן.

יואב ורדי הוא פרופסור של החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב וראש התוכנית לחברה והתנהגות במכללה האקדמית לישראל ברמת גן.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.