תהפוכות במזרח התיכון ובצפון אפריקה / משה מעוז / מאגנס

תהפוכות במזרח התיכון ובצפון אפריקה / משה מעוז / מאגנס

על קהילות דתיות ואתניות. בעשורים האחרונים התחוללו תמורות מהפכניות במעמדן הפוליטי והצבאי של קהילות דתיות ואתניות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, מבירא עמיקתא של נחיתות לאיגרא רמא של עליונות.

קרא עוד