עבר מתעתע / עורכים: מאיר חטינה + ישראל גרשוני / רסלינג

עבר מתעתע / עורכים: מאיר חטינה + ישראל גרשוני / רסלינג

אסופת המאמרים בוחנת את הדיאלוג המתמיד בין העבר להווה, וביניהם לעתיד; היא בוחנת את היחסים בין זיכרון היסטורי לתהליכי כינונה של זהות מודרנית, אינדיבידואלית, אך בעיקר קיבוצית. מיתוסים וסמלים של העבר, המייצגים ניצחונות ותהילה

קרא עוד