גזע מדומיין: היסטוריה קצרה של היודופוביה / שלמה זנד / רסלינג

גזע מדומיין: היסטוריה קצרה של היודופוביה / שלמה זנד / רסלינג

היסטוריה קצרה של היודופוביה שלמה זנד / רסלינג. - האם גזענות הייתה תמיד מעין סנוביזם של עניים או שמא היוותה גם תוצר תרבותי המעובד על ידי אליטות אינטלקטואליות? מהו מקור השנאה הנוצרית ליהודים ומדוע שנאה זו השתמרה במשך זמן כה רב?

קרא עוד