מפעל חייכם / תמר מילוא / מודן

מפעל חייכם

תמר מילוא / מודן
איך לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי.


מה קורה כשבתו של בעל עסק חולמת לצאת לקריירה עצמאית, אך נשארת בעסק המשפחתי בגלל החשש שלא תקבל את חלקה בירושה? ומנגד, מה אם אחד הבנים רוצה להצטרף לעסק אך הוריו מפקפקים בכישורי הניהול שלו? האם עדיף שאב יבחר באחד משני בניו וייתן בידו את המושכות, או מוטב שההורים יניחו לילדיהם להשתבץ באופן טבעי במקום שמתאים להם?

לעסק משפחתי יתרונות רבים - למשל, אמון ושפה משותפת בין בני המשפחה - והאפשרויות שלו לשגשוג הן לפעמים רבות מאלה של עסק שאינו משפחתי, שכן לכל בני המשפחה יש אינטרס לשמור על העסק ולהגדילו.

אבל במקרים רבים נאלצים עסקים משפחתיים להתמודד ג ם עם מורכבויות ודילמות לא פשוטות, הנובעות מצרכים ורצונות של בני המשפחה, ממתחים בין הדור המבוגר לצעיר ומהצורך של אחים ובני דודים לעבוד כצוות.

מפעל חייכם הוא מדריך מאיר עיניים המתאר את הדילמות הייחודיות של עסקים משפחתיים ומספר על משפחות שהתמודדו עימן בהצלחה. הספר כולל כלים מעשיים ומדגים כיצד אפשר להפוך את העסק המשפחתי למקפצה אישית וכלכלית עבור כל בני המשפחה.

ד“ר תמר מלוא היא יועצת מנוסה וחלוצה בתחום העסקים המשפחתיים. בשנות עבודתה ליוותה משפחות רבות במסע הבין–דורי שאִפשר להן להפוך את המשפחה והעסק לשילוב מנצח.
184 עמודים, 92 ש"ח.