שופטים על משפט / מודן + משהב"ט

שופטים על משפט /

מודן + משהב"ט


ספר זה מתבסס על  16 הרצאות ששודרו בשנת 2017 במסגרת "האוניברסיטה המשודרת" על ידי ארבעה שופטים (בדימוס) של בית המשפט העליון: נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) אשר גרוניס; שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יצחק זמיר; המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) אליעזר ריבלין; ושופטת בית המשפט העליון (בדימוס) אילה פרוקצ´יה.

הספר מבקש להציג בפני הציבור הרחב ערכי יסוד וכללי משפט המעצבים את פני המדינה ומרבים לשמוע עליהם ולדון בהם, ועם זאת אין הם מוכרים בצורה מדויקת ובמידה מספקת. בין השאר ההרצאות דנות במהות המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, לרבות הבחירות, הפרדת הרשויות וחוק השבות; זכויות היסוד של האדם, ובהן חופש הביטוי וחופש הדת; ערכי יסוד נוספים, ובהם שוויון זכויות לנשים ולמיעוטים; המנגנון של בחירת שופטים; תפקידו של בית המשפט הגבוה לצדק; מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה; ביקורת בית המשפט על חוקי הכנסת; וסוגים שונים של הליכים משפטיים ובהם תובענות ייצוגיות, הסדרי טיעון במשפט פלילי ופשרות בין הצדדים למשפט.

78 ש"ח.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.