יפן, היהודים וישראל / מירון מדזיני / כרמל

יפן, היהודים וישראל

מירון מדזיני / כרמל

בהיסטוריה האנושית קשה למצוא דמיון כלשהו בין היהודים והיפנים. לשני העמים מורשת, תרבות, דת, עבר והתנסויות שונות לחלוטין. עם זאת, ניתן למצוא כמה קווי דמיון משותפים מאז שנפגשו באמצע המאה הי"ט. 

ספר זה מתאר את האינטראקציה בין שני העמים, את המשותף והמבדיל ומתמקד ביחסי יפן-ישראל מאז כינון היחסים הדיפלומטים ביניהן ב-1952.

363 עמודים, 98 ₪.