חרסים / אבות ישורון / הקיבוץ המאוחד

חרסים
אבות ישורון / הקיבוץ המאוחד

'חרסים' נלקט מתוך הארכיון של אבות ישורון שמסר בשעתו למכון "גנזים". בספר כלולות תמונות מכתבי-היד. 

קטעי שירים, פתקים, מכתבים ומחשבות מן השנים 1932–1991, כולם טיוטות שנותרו בניירותיו ולא נכנסו לספריו. יש לראות בהן חלק בלתי נפרד מגוף עבודתו. הן מאירות באור בהיר את המנגנון הנפשי שלו, ממחישות עד כמה לא היה שום חיץ בין האדם הכותב לאדם ביומיום. השירה היתה נשימה ספונטנית. היא עומדת על קצה הלשון, ויותר מכל פעולה לשונית היא פעולה של חיים, גם כאשר המוות הוא הנושא שלה. הביאה הלית ישורון.

הספר יצא לאור בסיוע קרן יהושע רבינוביץ לאמנות, תל אביב (ע"ר) בתמיכת משרד התרבות והספורט – מינהל התרבות ובסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות. 

142 עמודים, 92 ש"ח.