ספרים #יצחק קלינטון ביילי


התרבות הבדואית בתנ''ך / יצחק קלינטון ביילי / רסלינג

0 הערות

ספרו של יצחק קלינטון ביילי, מבוסס על חמישים שנות מחקר אתנוגרפי בקרב הבדואים בסיני ובנגב, אשר רובם "טרום-מודרניים"; ביילי מראה לקורא כיצד ניתן למצוא בתנ''ך שפע של חומרים שמשקפים חומרים מהתרבות הבדואית.

קרא עוד